• Khai giảng khóa “Hợp nhất báo cáo tài chính TT202 (Cơ bản)”
 • Khai giảng khóa “Hợp nhất báo cáo tài chính TT202 (Cơ bản)”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:    11/11/2017          Thời gian học: Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học...

 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu và phân tích BCTC”
 • Khai giảng khóa “Đọc hiểu và phân tích BCTC”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính mời: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính Đăng ký học tại đây Mục tiêu khóa học:  Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài...

 • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016
 • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016

 • 1.Đầu năm có kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối: + Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính có làm bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 có số...

 • Khóa học “Hợp nhất Báo Cáo Tài Chính (Cơ Bản)”
 • Khóa học “Hợp nhất Báo Cáo Tài Chính (Cơ Bản)”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:    24/06/2016  Thời gian học: Thời lượng: 18h (5 buổi) Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn: 2.800.000 VND/1 học viên Địa điểm học:...

 • Hợp nhất Báo cáo Tài chính Cơ bản (Theo thông tư số 202/BTC)
 • Hợp nhất Báo cáo Tài chính Cơ bản (Theo thông tư số 202/BTC)

 • Kính mời: Quý anh chị  Tham gia lớp học: Hợp nhất Báo cáo Tài chính Cơ bản (Theo thông tư số 202/BTC)  Ngày khai giảng:      27/02/2016  Thời gian học: Thời lượng: 18h (6 buổi) Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn: 2.800.000 VND/1 học viên ( Học...

 • Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất

 • Giới thiệu Thông tư 202/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất, thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 202/2014/TT-BTC: Hướng dẫn phương pháp lập...