• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017

  • Kho bạc Nhà nước ban hành thông báo 3623/TB-KBNN, thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: [caption id="" align="aligncenter" width="405"]                ...

  • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)
  • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)

  • Tiếp tục phần 1: https://goo.gl/0Jp02h Webketoan giới thiệu đến độc giả những sơ đồ chữ T còn lại của Thông tư 133/2016/TT-BTC. 22) Kế toán đầu tư khác 23) Kế toán dự phòng tổn thất tài sản    24) Kế toán xây dựng cơ bản dở dang 25) Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 26) Kế...

  • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
  • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

  • Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán. [caption id="" align="aligncenter" width="450"]          ...