• Khai giảng khóa “Kiểm toán nội bộ”
 • Khai giảng khóa “Kiểm toán nội bộ”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  KIỂM TOÁN NỘI BỘ  Đăng ký học tại đây Ngày khai giảng:    09/09/2017  Thời gian học:                 Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên. Học viên...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017

 • Kho bạc Nhà nước ban hành thông báo 3623/TB-KBNN, thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: [caption id="" align="aligncenter" width="405"]                ...

 • Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý
 • Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý

 • Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh...

 • Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc
 • Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc

 • Theo khoản 3 Điều 51 Luật kế toán 88/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 “ Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ...