• Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)
 • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)

 • Tiếp tục phần 1: https://goo.gl/0Jp02h Webketoan giới thiệu đến độc giả những sơ đồ chữ T còn lại của Thông tư 133/2016/TT-BTC. 22) Kế toán đầu tư khác 23) Kế toán dự phòng tổn thất tài sản    24) Kế toán xây dựng cơ bản dở dang 25) Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 26) Kế...

 • Lưu ý về Kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
 • Lưu ý về Kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

 • Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật nên Bộ Tài Chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử...

 • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
 • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

 • Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán. [caption id="" align="aligncenter" width="450"]          ...

 • Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách
 • Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách

 • Cuối năm rồi, rất nhiều độc giả làm sổ sách rất hay bị loanh quanh mãi trong một bộ sổ sách như đi gỡ rối chỉ, không biết điểm khởi đầu và cũng không biết điểm kết thúc ở đâu. Khi đã rơi vào trạng thái rối, thời gian thì cứ...