• Doanh nghiệp chuyển đổi số nhưng chỉ 20% thành công
  • Doanh nghiệp chuyển đổi số nhưng chỉ 20% thành công

  • Theo thống kê, chuyển đổi số thành công giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động lên 30%, tuy nhiên theo thống kê đến hết năm 2019 chỉ 20% doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Đa số doanh nghiệp thất bại là do chuyển đổi thiếu lộ trình và...

  • Kaizen: Change For Good – Thay Đổi Để Tốt Hơn
  • Kaizen: Change For Good – Thay Đổi Để Tốt Hơn

  • Kaizen là thuật ngữ kinh tế của người Nhật có nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục” được xem như một triết lý áp dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và cả trong đời sống cá nhân. KAIZEN: TRIẾT...