Khóa hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo thông tư 202/2014/TT-BTC

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 23/05/2015 - 5892 lượt xem.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, Doanh nghiệp đạt được:

– Nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 202/2014/TT-BTC;

– Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán;

– Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với Chuyên gia của Bộ Tài chính – Nhóm TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC HỢP NHẤT

– Bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc lập BCTC hợp nhất như: Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT; …;

– Lợi ích cổ đông không kiểm soát: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới);

– Bổ sung một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn);

– Loại trừ các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; Xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71/CP; Sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…;

– Bổ sung Một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN;

– Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để giải quyết việc tái cấu trúc tập đoàn, gồm 3 nội dung: Thoái đầu tư; Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung (tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại).

– Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để xử lý hợp nhất cho tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo (tập đoàn dọc);

– Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn hướng dẫn Báo cáo lưu chuyển tệ hợp nhất;

– Bổ sung một chương riêng về phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; …

Và rất nhiều các nội dung thay đổi về mặt NỘI HÀM sẽ được chính TÁC GIẢ của Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp hướng dẫn trong các khoá đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

Ông TRỊNH ĐỨC VINH

Trưởng phòng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp – Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán, Bộ Tài Chính

Người trực tiếp soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THỜI GIAN

Khóa tập huấn Thông tư 202/2014/TT-BTC: 04 ngày/khóa được chia làm 02 tuần liên tiếp. (Dành cho đối tượng quản lý và Kế toán cao cấp của Doanh nghiệp)

Lớp BCHN.02: 09-10 và 16-17-18 tháng 07/2015.

ĐỊA ĐIỂM: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

PHÍ THAM DỰ

Thông tư 202/2014/TT-BTC – Lập và trình bày BCTC hợp nhất: 05 ngày chia làm 2 tuần.

  • Phí tham dự: 5.000.000 VND/HV/Khóa (học phí tham dự đã bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả…);
  • Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP TVT

Điện thoại: 08 3997 4985 – Fax: 08 3997 4986

Hotline: 0911 73 63 73 – 0985 881 339

Email: info@tvtprotrain.edu.vn

Đăng ký trực tuyến tại: 

Content Protection by DMCA.com