• Cổ phiếu “tàng hình”
  • Cổ phiếu “tàng hình”

  • Với các lý do thường xuyên vi phạm quy định công bố thông tin hay thua lỗ kéo dài, nhiều doanh nghiệp bị buộc phải hủy niêm yết. Thế nhưng, sau khi bị hủy niêm yết, những doanh nghiệp này gần như biến mất khỏi thị trường và NĐT nắm...