• Doanh nghiệp chuyển đổi số nhưng chỉ 20% thành công
  • Doanh nghiệp chuyển đổi số nhưng chỉ 20% thành công

  • Theo thống kê, chuyển đổi số thành công giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động lên 30%, tuy nhiên theo thống kê đến hết năm 2019 chỉ 20% doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Đa số doanh nghiệp thất bại là do chuyển đổi thiếu lộ trình và...

  • Kaizen: Change For Good – Thay Đổi Để Tốt Hơn
  • Kaizen: Change For Good – Thay Đổi Để Tốt Hơn

  • Kaizen là thuật ngữ kinh tế của người Nhật có nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục” được xem như một triết lý áp dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và cả trong đời sống cá nhân. KAIZEN: TRIẾT...

  • Webketoan – Bộ Cẩm nang Kế toán
  • Webketoan – Bộ Cẩm nang Kế toán

  • Bộ Cẩm nang Kế toán Một ngày nào đó bạn sẽ được bổ nhiệm làm quản lý. Bạn cần phải biết thiết lập hệ thống kế toán, phân công phân nhiệm, xây dựng quy trình, ... . Bạn không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào, bộ tài liệu...