• ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA
  • ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA

  •   Phân tích tỷ số là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tinh hình tài...

  • Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021
  • Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021

  • Tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ: – Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ. – Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà...

  • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021
  • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

  • Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.   Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH là thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về...