• 10 dấu hiệu ‘làm xiếc’ báo cáo tài chính
  • 10 dấu hiệu ‘làm xiếc’ báo cáo tài chính

  • Doanh nghiệp sử dụng thủ thuật kế toán để thổi phồng lợi nhuận bằng nhiều cách để làm đẹp báo cáo tài chính đánh lạc hướng nhà đầu tư. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang là căn cứ cơ bản để nhà đầu tư đưa ra quyết định...