• Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39
  • Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39

  • Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và...

  • Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021
  • Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021

  • Ngày 11/03 vừa rồi, Chính phủ vừa bán hàng Nghị định 18/2021/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.  Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt...