• Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021
  • Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021

  • 1. Thuế TNDN - Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu...

  • Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39
  • Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39

  • Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và...