• CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2022
 • CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2022

 • Từ ngày 1/10/2022, Người sử dụng lao động không còn được giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Nghị quyết số 125/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông...

 • TÓM TẮT NHANH CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI CẦN LƯU Ý THÁNG 09/2022
 • TÓM TẮT NHANH CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI CẦN LƯU Ý THÁNG 09/2022

 • Cùng Webketoan điểm qua một số chính sách đáng lưu ý trong tháng 09:  06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định tại Nghị định 49/2022/NĐ-CP   Chính sách về phí theo Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức phí xác thực thông tin công...

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Quy định pháp luật Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 17/09/2021, kể từ ngày 01/07/2022 (ngày thông tư có hiệu lực thi hành) chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử sẽ do tổ chức,...

 • Gia hạn thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
 • Gia hạn thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

 • Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn nộp các sắc thuế thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022, nhằm thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15. Điều 3 của Nghị định quy định đối tượng được gian hạn. Gia...

 • TCT trả lời về khoản vay phát sinh giao dịch liên kết
 • TCT trả lời về khoản vay phát sinh giao dịch liên kết

 • Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết: Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm...