• Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ
 • Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ

 • Hóa đơn chứng từ 1/ Về hoá đơn chứng từ khi Doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ kinh doanh. - Tại khoản 2 Điều 9, Điều 25 Thông tư 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có quy định: “… Trường hợp có...

 • Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập...

 • Đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân

 • Đăng ký mã số thuế cá nhân Để đăng ký mã số thuế cá nhân, chúng ta cần có công cụ là phần mềm TNCN (phiên bản hiện tại là 2.4) và trang web hỗ trợ đang ký trực tuyến là TNCNOnline. Chúng ta hãy truy cập trang tncnonline.com.vn để bắt...

 • Đề xuất áp thuế TNCN ngay đầu 2013
 • Đề xuất áp thuế TNCN ngay đầu 2013

 • Thảo luận tại tổ chiều 5/11 về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, ĐBQHđề xuất áp dụng luật ngay đầu năm tới và nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên 4,5 triệu đồng. Lương tăng 100 nghìn từ tháng 7/2013 Tăng lương 100 nghìn đã là...

 • Tra cứu thông tin người nộp thuế
 • Tra cứu thông tin người nộp thuế

 • Tra cứu thông tin người nộp thuế Chúng ta có 2 trang web để tra cứu thông tin người nộp thuế. Trang tra cứu thông tin người nộp thuế tại web của Tổng cục thuế và tiện ích tra cứu MST tại trang web Tncnonline.com.vn. Mỗi trang web cách thức tra cứu...

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất
 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất - Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008); - Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...

 • Cập nhật chính sách thuế 10-2012
 • Cập nhật chính sách thuế 10-2012

 • Thuế GTGT Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT tháng 06/2012 Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày...

 • Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm
 • Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm

 • Thông tư 180   Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Thông tư quy định căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh...

 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012
 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012

 • Quy định mới về chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012   Căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí   1. Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có thay...