• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 06 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 06 năm 2020 là...

 • Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT
 • Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

 • TRA CỨU GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THẺ BHYT Bước 1: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx Bước 2: Nhập thông tin trên thẻ Bấm TRA CỨU. Bước 3: Kết quả, ý nghĩa và xử lý TH1: Thẻ hợp lệ, còn giá trị sử dụng TH2: Thẻ hợp lệ, không giá trị sử dụng Khóa thẻ BHYT do đơn vị chậm đóng tiền. Thực hiện nộp tiền...

 • Căn cứ xác định khoản nợ khó thu hồi
 • Căn cứ xác định khoản nợ khó thu hồi

 • Hỏi: Công ty của bà Trịnh Nhi (TPHCM) có một khoản nợ thuộc trường hợp phải thu, đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC nhưng sau 3 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 05 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2020 là...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 04 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 04 năm 2020 là 1...

 • GIA HẠN NỘP THUẾ – KẾ HOẠCH THUẾ CHO MÙA COVID19
 • GIA HẠN NỘP THUẾ – KẾ HOẠCH THUẾ CHO MÙA COVID19

 • 👉 Ngày 27/03/2020, Tổng Cục thuế đã có tờ trình số 1307/TCT-CS về việc gia hạn thời gian nộp thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT . Tuy chỉ mới là tờ trình và đợi nghị định chính thức...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2020 là 1 USD...