• Căn cứ xác định khoản nợ khó thu hồi
 • Căn cứ xác định khoản nợ khó thu hồi

 • Hỏi: Công ty của bà Trịnh Nhi (TPHCM) có một khoản nợ thuộc trường hợp phải thu, đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC nhưng sau 3 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 05 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2020 là...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 04 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 04 năm 2020 là 1...

 • GIA HẠN NỘP THUẾ – KẾ HOẠCH THUẾ CHO MÙA COVID19
 • GIA HẠN NỘP THUẾ – KẾ HOẠCH THUẾ CHO MÙA COVID19

 • 👉 Ngày 27/03/2020, Tổng Cục thuế đã có tờ trình số 1307/TCT-CS về việc gia hạn thời gian nộp thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT . Tuy chỉ mới là tờ trình và đợi nghị định chính thức...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2020 là 1 USD...

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)
 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)

 • IV. Một số nội dung khác 1. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công được xác định theo hướng dẫn tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 /8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư...

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019
 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019

 • I. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán...