• Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)
 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)

 • IV. Một số nội dung khác 1. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công được xác định theo hướng dẫn tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 /8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư...

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019
 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019

 • I. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán...

 • Luật Lao động 2019 – Những thay đổi cần lưu ý
 • Luật Lao động 2019 – Những thay đổi cần lưu ý

 • Bộ luật Lao động mới nhất sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13, Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là quy định "người lao động không...

 • Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020
 • Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020

 • Vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương  tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng kể từ ngày 01/01/2020...

 • 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
 • 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

 • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có một số nội dung thay đổi quan trọng. Dưới đây là 5 nội dung đáng chú ý nhất. 1. Mở rộng quyền của người nộp thuế Theo Điều 16...

 • Lịch sử kế toán từ thời cổ đại đến hôm nay
 • Lịch sử kế toán từ thời cổ đại đến hôm nay

 • Xưa thật là xưa, 8500 năm trước công nguyên ở Trung Á, kế toán đã xuất hiện qua việc ghi nhận hóa đơn bán hàng hóa như bánh mỳ, dê, quần áo…. Những bản ghi này được các nhà khảo cổ phát hiện qua những hóa thạch đất sét. Như...