• Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021
 • Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021

 • Ngày 11/03 vừa rồi, Chính phủ vừa bán hàng Nghị định 18/2021/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.  Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt...

 • Lưu ý về thời hạn nộp thuế TNCN năm 2020
 • Lưu ý về thời hạn nộp thuế TNCN năm 2020

 • Từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay nhiều chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều quy định mới liên quan trực tiếp tới người lao động, đặc biệt liên quan đến thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã gần...

 • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN
 • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

 • - Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. - Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ...

 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện
 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt...