• Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN
 • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

 • - Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. - Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ...

 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện
 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt...

 • Những quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
 • Những quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

 • Những trường hợp đủ điều kiện giải quyết lương hưu từ 01/01/2021: Đối với trường hợp lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường; Lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao...

 • Một số điều cần lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2020
 • Một số điều cần lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2020

 • Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Việc quyết toán thuế TNCN năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày...

 • Kế toán “Lười” nhưng vẫn giỏi
 • Kế toán “Lười” nhưng vẫn giỏi

 • Chào các bạn! Vậy là chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa thôi là chúng ta lại kết thúc một niên độ báo cáo, một mùa bạc tóc lại bắt đầu rồi. WebketoanHub sẽ chia sẻ cho các bạn, làm thế nào để “Lười” nhưng vẫn giỏi kế toán, vẫn kiếm...