• Quy định mới về quy trình sản xuất phần mềm
 • Quy định mới về quy trình sản xuất phần mềm

 • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHẦN MỀM Ngày 03/07/2020 Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2020...

 • Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến
 • Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến

 • Các trường hợp người có thẻ BHYT sẽ không được hưởng BHYT dù đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, bao gồm: [caption id="attachment_25074" align="aligncenter" width="512"] 12 trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến[/caption] - Chi phí khám chữa bệnh (thuộc trường hợp được hưởng BHYT) đã được ngân sách...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:   1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 09 năm 2020 là...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7, 8/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7, 8/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 07 năm 2020 là...

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020
 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020

 • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 06 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 06 năm 2020 là...