• Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2018
  • Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2018

  • Theo chỉ thị 07/CT-TTg Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao. [caption id="" align="aligncenter" width="621"]  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet[/caption] Đáng chú ý của Chỉ Thị: - Rà soát, sửa đổi Nghị định số...

  • Các khoản chi phí bị khống chế về Thuế
  • Các khoản chi phí bị khống chế về Thuế

  • Có nhiều bạn Kế toán hay hỏi chi phí này có bị khống chế hay không? Nên nay Webketoan liệt kê ra một số Chi phí bị khống chế về Thuế thường hay sử dụng như sau: [caption id="" align="aligncenter" width="461"]                        ...