• Áp dụng hóa đơn điện tử lĩnh vực nhà hàng, khách sạn
  • Áp dụng hóa đơn điện tử lĩnh vực nhà hàng, khách sạn

  • Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hiện nay hóa đơn điện tử đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì: ...

  • Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
  • Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  • Hoá đơn điện tử ra đời đã khắc phục được rất nhiều bất cập của hoá đơn giấy thông thường, giúp người sử dụng và cơ quan quản lý đều có lợi. Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho xã hội: giảm...

  • Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu
  • Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất;...