• Hóa đơn điện tử: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
  • Hóa đơn điện tử: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

  • Hóa đơn điện tử không sớm thì muộn sẽ bắt buộc trong tương lai gần, để hiểu thêm về nó Webketoan đang thực hiện chương trình giải đáp thắc mắc hóa đơn điện tử tại: https://goo.gl/bgbhCB Bên cạnh đó xem một số phân tích từ các khía cạnh khác dưới đây: Doanh...

  • Nộp lệ phí môn bài năm 2018
  • Nộp lệ phí môn bài năm 2018

  • Hết ngày hôm nay là chỉ còn 28 ngày để Kế toán thực hiện việc nộp lệ phí môn bài. Vì thế, hôm nay Webketoan sẽ chia sẻ hướng dẫn nộp lệ phí môn bài cho năm 2018 nhé. - Năm 2018: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự...

  • Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN
  • Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

  • Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017. Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau: + Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016 + Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015 Nghị định chủ yếu xoay quanh: Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể...