• Nộp lệ phí môn bài năm 2018
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 • Hết ngày hôm nay là chỉ còn 28 ngày để Kế toán thực hiện việc nộp lệ phí môn bài. Vì thế, hôm nay Webketoan sẽ chia sẻ hướng dẫn nộp lệ phí môn bài cho năm 2018 nhé. - Năm 2018: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự...

 • Thông báo Nâng cấp HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0, iTaxViewer1.4.2
 • Thông báo Nâng cấp HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0, iTaxViewer1.4.2

 • Vừa qua Tổng cục thuế vừa có thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2...

 • Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế
 • Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế

 • Hoàn thuế đã có sự thay đổi lớn khi Thông tư 130/2016/TT-BTC được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2016. Mời đọc giả cùng điểm qua một số hướng dẫn mới của ngành thuế về vấn đề này: 1. Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu...

 • Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế
 • Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế

 • Theo công văn 2411/TCT-QLN ngày 05/06/2017 Tổng cục thuế gởi đến các cục thuế, thì ngành thuế sẽ thực hiện biện pháp thu nợ như sau: - Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ 1-30 ngày: Gọi điện thoại, nhắn tin và gửi thư điện tử cho...