• Hội thảo cập nhật chính sách thuế Tháng 01/2019
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế Tháng 01/2019

  • CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ, DOANH NGHIỆP PHẢI CHỦ ĐỘNG Là kế toán doanh nghiệp hoặc nhà quản trị doanh nghiệp, bạn không thể bỏ qua những quy định về thuế, trong bối cảnh liên tục có sự đổi mới về chính sách thuế, chỉ chậm một bước, quên không cập...