• Các mức chi trả bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 1/7/2018
  • Các mức chi trả bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 1/7/2018

  • Từ ngày 1/7/2018, số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới. Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng. Do đó, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y...

  • Sát nhập Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực
  • Sát nhập Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực

  • Vừa qua, Bộ tài chính vừa ra Chỉ thị 01/CT-BTC Theo chỉ thị, sẽ nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình. [caption id="" align="aligncenter" width="715"]...