• Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế, phí năm 2017
  • Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế, phí năm 2017

  • Theo Nghị quyết 84/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017: [caption id="" align="aligncenter" width="570"]                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet[/caption] Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND...