• Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 1)
  • Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 1)

  • Tại Hội thảo cập nhật chính sách thuế định kỳ ngày 30/6/2018, Cán bộ điểm tin đã điểm tin một số điểm trong quy định mới về hoạt động khuyến mại (quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018) Nghị định này quy định chi tiết thi hành...

  • Webketoan – Hội thảo cập nhật chính sách thuế hàng tháng
  • Webketoan – Hội thảo cập nhật chính sách thuế hàng tháng

  • Giới thiệu chương trình Chương trình hội thảo cập nhật chính sách thuế do CLB Webketoan Sài Gòn (WSG) - Chi Hội Webketoan thuộc Hội Kế Toán TP.HCM tổ chức. Mục đích chương trình giúp thành viên tham dự cập nhật kịp thời những thay đổi chính sách thuế và được...

  • Hướng dẫn đăng ký cập nhật tin qua email
  • Hướng dẫn đăng ký cập nhật tin qua email

  • Theo đề nghị của nhiều bạn đọc về việc cập nhật thông tin qua email. Webketoan quyết định mở lại tiện ích gửi tin qua email. Tất cả những thông tin cần thiết cho người làm kế toán được cập nhật hàng ngày trên trang chủ Webketoan, sẽ được gửi...