• Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?
 • Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?

 • Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau: 1. Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK 2. Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK 3. Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK Căn cứ:  - Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 - Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP Theo đó: Nếu...

 • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017
 • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017

 • Giải đáp vướng mắc của bà Hoàng Lan Hương (Đà Nẵng) về những nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân...

 • Hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
 • Hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

 • Căn cứ: - Khoản 13, Khoản 14, Điều 2, Thông tư 45/2013/TT-BTC - Điều 7, Thông tư 45/2013/TT-BTC Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động...

 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?
 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

 • Căn cứ: - Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC - Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: + Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; + Tiền tham gia các đề tài...