• Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3
 • Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3

 •   TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ...

 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn

 • Khi một doanh nghiệp khi mới thành lập thì việc đầu tiên đó là làm các thủ tục ban đầu với thuế, sau đó phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng...

 • Hướng dẫn hoàn thuế điện tử – Tổng cục thuế
 • Hướng dẫn hoàn thuế điện tử – Tổng cục thuế

 • Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép: - Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT - Tra cứu giấy đề nghị hoàn...

 • Các thủ tục ban đầu về thuế
 • Các thủ tục ban đầu về thuế

 • 1) Khai và nộp lệ phí Môn bài – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; – Trường hợp người nộp lệ phí mới thành...

 • Đã nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì 2017 được miễn nộp
 • Đã nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì 2017 được miễn nộp

 • Ngày 29/03/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS, giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Theo công văn thì căn cứ quy định tại: - Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC - Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017 - Công văn 2670/BTC-TCT,...