• Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?
  • Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?

  • Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau: 1. Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK 2. Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK 3. Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK Căn cứ:  - Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 - Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP Theo đó: Nếu...

  • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017
  • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017

  • Giải đáp vướng mắc của bà Hoàng Lan Hương (Đà Nẵng) về những nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân...