• Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, iHTKK 3.4.5
 • Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, iHTKK 3.4.5

 • TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO! V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ...

 • Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3
 • Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3

 •   TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ...

 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn

 • Khi một doanh nghiệp khi mới thành lập thì việc đầu tiên đó là làm các thủ tục ban đầu với thuế, sau đó phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng...

 • Hướng dẫn hoàn thuế điện tử – Tổng cục thuế
 • Hướng dẫn hoàn thuế điện tử – Tổng cục thuế

 • Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép: - Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT - Tra cứu giấy đề nghị hoàn...