• BI – Phân tích & hoạch định hoạt động DN
  • BI – Phân tích & hoạch định hoạt động DN

  • BI - PHÂN TÍCH & HOẠCH ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DN BI - Business Intelligence là gì ? Phân tích kinh doanh (BI - Business Intelligence) là việc giúp các cá nhân theo từng cấp bậc trong DN đưa ra quyết định và kế hoạch hành động phù hợp bằng cách tiếp cận...