• Quản trị dòng tiền với DN SME
  • Quản trị dòng tiền với DN SME

  • Hoạt động của DN nói chung tóm tắt lại ở hai hoạt động chính MUA VÀO nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, ... rồi tiến hành hoạt động sản xuất và sau đó BÁN RA. Đi cùng với hai hoạt động đó DN thực hiện CHI TIỀN RA và...

  • Vốn tín dụng cho DN SME
  • Vốn tín dụng cho DN SME

  • DN SME trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phần lớn luôn trong trạng thái cần vốn tín dụng vì một số lý do sau: DN SME đang trong quá trình phát triển cần phải có vốn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động tăng...

  • Các chiến lược bảo vệ doanh nghiệp trước suy thoái
  • Các chiến lược bảo vệ doanh nghiệp trước suy thoái

  • Trước thách thức của một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc suy thoái, nhà quản trị cần sẵn sàng áp dụng các chiến lược bảo vệ doanh nghiệp để đảm bảo sự tồn tại và tăng trưởng trong thời gian khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem...