• 20 trách nhiệm của CFO
  • 20 trách nhiệm của CFO

  • Dưới đây là danh mục tổng hợp 20 trách nhiệm của CFO trong doanh nghiệp: 1. Lập kế hoạch & phân tích tài chính (FP&A) Giám sát sự phát triển của các kế hoạch tài chính, ngân sách & dự báo để hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược. 2. Báo...

  • Thực hành quản trị dòng tiền với DN SME
  • Thực hành quản trị dòng tiền với DN SME

  • Hoạt động của DN nói chung tóm tắt lại ở hai hoạt động chính MUA VÀO nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, ... rồi tiến hành hoạt động sản xuất và sau đó BÁN RA. Đi cùng với hai hoạt động đó DN thực hiện CHI TIỀN RA và...

  • Vốn tín dụng cho DN SME
  • Vốn tín dụng cho DN SME

  • DN SME trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phần lớn luôn trong trạng thái cần vốn tín dụng vì một số lý do sau: DN SME đang trong quá trình phát triển cần phải có vốn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động tăng...