• Webketoan và Chương trình “Lọ đựng tình thương”
  • Webketoan và Chương trình “Lọ đựng tình thương”

  • Sau 2 năm tham gia chương trình “Lọ đựng tình thương” do Làng trẻ em SOS Việt Nam phát động, ngày 01/01/2023, các thành viên Webketoan tham gia chương trình với tư cách là những người đỡ đầu đã trực tiếp tới thăm và làm việc tại Làng trẻ em...