• Webketoan hành trình đỏ lần 3 tại Hà Nội & TP. HCM
 • Webketoan hành trình đỏ lần 3 tại Hà Nội & TP. HCM

 • Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.   “Giọt máu kho báu tình người” “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại” “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”   Là các thông điệp vô...

 • BI – Phân tích & hoạch định hoạt động DN
 • BI – Phân tích & hoạch định hoạt động DN

 • BI - PHÂN TÍCH & HOẠCH ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DN BI - Business Intelligence là gì ? Phân tích kinh doanh (BI - Business Intelligence) là việc giúp các cá nhân theo từng cấp bậc trong DN đưa ra quyết định và kế hoạch hành động phù hợp bằng cách tiếp cận...

 • Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2020
 • Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2020

 • Quốc khánh năm nay (ngày 02/9/2020) rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 01 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương theo đúng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012. Năm nay cũng là năm cuối...

 • Trung tâm dịch vụ Webketoan – Accounting Hub
 • Trung tâm dịch vụ Webketoan – Accounting Hub

 • Ra đời từ năm 2002, Webketoan là người khởi xướng phong trào chia sẻ tri thức trong cộng đồng kế toán. Nhiều thế hệ kế toán đã phát triển sự nghiệp cùng với Webketoan. Chúng tôi đã liên tục duy trì trang tin, kho dữ liệu, mạng cộng đồng trên...