• Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2021
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2021

  • Từ tháng 4/2021, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, bao gồm: miễn thuế hàng xuất nhập khẩu, tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, quy định mới về thu phí hải quan, thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế... WebketoanHub trân trọng mời các anh...

  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 3/2021
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 3/2021

  • Hơn một năm qua, tình hình kinh tế biến động mạnh do ảnh hưởng của covid 19. Giãn cách xã hội dài làm cho chúng ta có nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân và cuộc sống, nhiều người tiến bộ hơn, quyết tâm học tập rèn luyện thêm...

  • Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
  • Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

  • Từ ngày 10-3-2021, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành trong cả nước sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế ở những địa phương có mức sinh...