• Mở tài khoản doanh nghiệp M-SMART | MSB
  • Mở tài khoản doanh nghiệp M-SMART | MSB

  • Thành lập năm 1991, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) là ngân hàng TMCP đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua hơn 32 năm hình thành và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột...

  • Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118
  • Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118

  • THÔNG BÁO CHIÊU SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP – K118 Căn cứ Điều 54 Luật kế toán số 88/2015/QH13; Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn & điều kiện của kế toán trưởng. Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...

  • Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu
  • Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu

  • Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (thuế TTTC) từ đầu năm 2024 được kì vọng sẽ là công cụ hữu hiệu ngăn chặn vấn nạn chuyển giá, thất thu thuế. Đồng thời, triển khai thuế TTTC góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ...