• Thông tư 68/2019/TT-BTC
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC

 • BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 68/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...

 • Đấu trường Kế kiểm – A&A Arena 2019 chính thức quay trở lại
 • Đấu trường Kế kiểm – A&A Arena 2019 chính thức quay trở lại

 • Đấu trường Kế kiểm - A&A Arena 2019 chính thức quay trở lại 👉 Đăng ký ngay tại link: bit.ly/DangkyAAARENA2019 🔶 Hạn đăng ký: 23h59’ Ngày 27/10/2019 --------------------------------------------------------- 🔴 Trải qua 8 mùa với những thành công đáng ghi nhận, cuộc thi về lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế - Tài...

 • Nội dung hợp đồng lao động
 • Nội dung hợp đồng lao động

 • Nội dung hợp đồng lao động 1. Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động được quy định như sau: a) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo giấy chứng...

 • Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử 2019
 • Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử 2019

 • Văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Xem trực tuyến Nghị định số...

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện...

 • Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung

 • CHUẨN MỰC SỐ 01 CHUẨN MỰC CHUNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực...

 • Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài
 • Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài

 • Môn bài là từ Hán Nôm. Theo chữ Hán, “Môn” có nghĩa là “Cửa”, “Bài” có nghĩa là“Thẻ”. Ngày xưa, để quản lý các hộ kinh doanh, người ta thường treo ở trước cửa mỗi hộ kinh doanh 1 tấm thẻ bằng bìa cứng, trên thẻ có ghi rõ mức...