Giới thiệu Webketoan

Webketoan chính thức bắt đầu phục vụ cộng đồng vào ngày 05 tháng 11 năm 2002. Webketoan là cộng đồng kế toán chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Webketoan cung cấp kiến thức chuyên ngành và tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng.

Chiến lược của Webketoan

Sứ mệnh (Mission):

  • Webketoan cung cấp cơ hội tiếp cận tri thức và chuyên gia hàng đầu về nghề nghiệp nhằm hỗ trợ thành viên thăng tiến sự nghiệp kế toán, tài chính và kinh doanh.
  • Xây dựng cộng đồng kế toán chuyên nghiệp, đạo đức

Tầm nhìn (Vision):

Trở thành một trong những tổ chức nghề nghiệp kế toán hàng đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi (Values):

  • Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
  • Kết nối và chia sẻ tận tâm.

Hội đồng sáng lập và quản trị:

  1. Ông NGUYỄN HẢI TÂM – Tổng giám đốc
  2. Ông PHAN THANH NAM – Giám đốc chuyên môn
  3. Bà VŨ VIỆT HƯƠNG – Giám đốc cộng đồng
  4. Bà ĐỖ HỮU PHI NGỌC – Giám đốc kinh doanh và tài chính

Ban quản lý hoạt động

Ban chuyên môn

 

Ban điều hành

 

Ban cộng đồng