• BCI là gì? Ý nghĩa của chỉ số niềm tin kinh doanh
  • BCI là gì? Ý nghĩa của chỉ số niềm tin kinh doanh

  • Trong lĩnh vực kinh tế, Business Confidence Index (BCI) là một trong những chỉ số được theo dõi và đánh giá quan trọng. Với sự biến động không ngừng của thị trường và nền kinh tế, việc đo lường mức độ tin tưởng của các doanh nghiệp trong việc đầu...