• Một số tình huống về Thai sản
  • Một số tình huống về Thai sản

  • Tình huống 1: Anh Nghĩa và Chị Trang là vợ chồng son mới cưới nhau, làm việc chung tại Công ty bán Hòm. Hai anh/chị đã đóng bảo hiểm tại công ty 1 năm nay. Một hôm nọ, Chị  Trang đi khám, phát hiện mình mang thai 1 tháng nay, phận là...