• Chi phí quảng cáo trên mạng Facebook, Google hợp lý
  • Chi phí quảng cáo trên mạng Facebook, Google hợp lý

  • Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ marketing để đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng, quảng cáo trên Google, Facebook là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp do tính ưu việt mà 2 hệ thống này mang lại. Các khoản chi quảng cáo...