• Webketoan – CLB Kế Toán Trưởng
  • Webketoan – CLB Kế Toán Trưởng

  • Giới thiệu CLB Kế Toán Trưởng Webketoan Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chi Hội Webketoan - trực thuộc Hội Kế Toán TP.HCM, BCH Chi Hội Webketoan tổ chức các buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ. Chương trình hội thảo này nhằm hỗ trợ anh chị em kế toán...