• Khóa Học Đọc Hiểu và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
  • Khóa Học Đọc Hiểu và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

  • Mục tiêu khóa học: Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với...