• Dự kiến sẽ bỏ hóa đơn giấy
  • Dự kiến sẽ bỏ hóa đơn giấy

  • Ngày 18/05/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2067/TCT-VP, xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan. Điểm đáng chú ý của Công văn này là vấn đề liên quan đến hóa đơn, cụ thể là Bộ Tài chính đang trình Chính phủ sửa...