• Thông báo hội thảo cập nhật chính sách thuế 06-2013
  • Thông báo hội thảo cập nhật chính sách thuế 06-2013

  • CLB WEBKETOAN xin hân hạnh giới thiệu Buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ   Nội dung Cập nhật chính sách thuế mới 06-2013 Thời gian 8h00-11h30 ngày 29/06/2013 (sáng thứ 7). Địa điểm Hội Trường TT Học Tập Phát Triển TP.HCM 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM Báo cáo viên Ông Vũ Đức Hiển (CV Cục Thuế...

  • Thông báo hội thảo cập nhật chính sách thuế 03-2013
  • Thông báo hội thảo cập nhật chính sách thuế 03-2013

  • CLB WEBKETOAN xin hân hạnh giới thiệu Buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ   Nội dung Cập nhật chính sách thuế mới 03-2013 Thời gian 8h00-11h30 ngày 23/03/2013 (sáng thứ 7). Địa điểm Hội Trường TT Học Tập Phát Triển TP.HCM 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM Báo cáo viên Ông Vũ Đức Hiển (CV Cục Thuế...