• Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

  • Thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN 1. Về khai quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 1.1. Hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo qui định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và lưu ý: - Đối với tổ chức cá nhân...

  • Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140
  • Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140

  • Kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140/2012/TTBTC Quy định miễn giảm thuế TNDN năm 2012 Căn cứ thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài Chính quy định tại: Điều 1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...