• Khóa học hợp nhất BCTC TT 202 (cơ bản) khai giảng Tháng 04/2018
  • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202 (cơ bản) khai giảng Tháng 04/2018

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC   Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:   14/04/2018  Thời gian học:    Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên...

  • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202
  • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Ngày khai giảng:    16/12/2017 Thời gian học:   Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1...