• Khóa học quản lý và kiểm soát chi phí tháng 05/2018
  • Khóa học quản lý và kiểm soát chi phí tháng 05/2018

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CHI PHÍ  Ngày khai giảng:      19/05/2018  Thời gian học:   Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên vui lòng thanh...