• Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp

  • Với mục tiêu cung cấp cho đội ngũ quản lý kiến thức thực tiễn cần thiết về Tài chính - Kế toán, UniTrain giới thiệu Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp. Thông thường, các vấn đề về Kế toán – Tài chính thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm...