• Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.6, iHTKK 3.6.5
  • Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.6, iHTKK 3.6.5

  • Tổng cục thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.5, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.5 đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg...

  • Nâng cấp HTKK lên phiên bản 3.8.5
  • Nâng cấp HTKK lên phiên bản 3.8.5

  • Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) đã được Tổng cục thuế nâng cấp lên phiên bản 3.8.5. Phiên bản này đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, cụ thể như sau: - Nâng cấp chức năng kê khai “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách...