• Khóa học “Phân tích tài chính bằng excel”
  • Khóa học “Phân tích tài chính bằng excel”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL Ngày khai giảng:    08/09/2018 Thời gian học:   Thời lượng: 18h (4 buổi) Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên vui...