• Batch costing là gì? Phương pháp tính giá thành theo lô
  • Batch costing là gì? Phương pháp tính giá thành theo lô

  • Đối với những nhà quản trị thì việc quản lý chi phí phát sinh và tính giá thành trong doanh nghiệp sao cho chính xác, hiệu quả luôn là mối quan tâm hàng đầu bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những...