• Trang tư vấn nghiệp vụ của Webketoan
  • Trang tư vấn nghiệp vụ của Webketoan

  • Được triển khai vào thời điểm đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của Cộng đồng Kế Toán Việt Nam (Webketoan). Đến nay, trang tư vấn tuvan.webketoan.vn đã và đang là nơi cung cấp kiến thức, quy định, chính sách chuyên ngành... được biên tập có...