• Vé cước phí đường bộ được coi là hóa đơn
  • Vé cước phí đường bộ được coi là hóa đơn

  • Công ty CP Thương mại-Dịch vụ-Giao nhận vận tải và Bảo trì Công nghiệp Vicomex mỗi tháng phải mua phí đường bộ cho 40 xe đầu kéo (khoảng 96 triệu đồng). Vé này xuất riêng cho từng xe (2,4 triệu đồng/xe/tháng).  [caption id="" align="aligncenter" width="521"]            ...