• Lương tối thiểu 2018: Chốt mức tăng 6,5 %
  • Lương tối thiểu 2018: Chốt mức tăng 6,5 %

  • Sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, sau hơn 2 giờ bàn thảo, cuộc họp lần 3 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã kết thúc. Các bên đồng ý với mức đề xuất tăng là 6,5 % so với lương...