• Những việc cần làm đầu năm 2019 về lao động, bảo hiểm
  • Những việc cần làm đầu năm 2019 về lao động, bảo hiểm

  • Thế là đã hết năm 2018, doanh nghiệp cần phải làm gì về lao động, bảo hiểm cho đầu năm 2019?Hôm nay, Webketoan sẽ tổng hợp những công việc cần làm nhé. 1/ Nộp báo cáo tình hình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu số 33 tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Gởi về Sở...

  • Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới
  • Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới

  • THUẾ 1. Công văn 4738/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về việc hạch toán chi phí bảo hành Căn cứ: Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC Theo Tổng cục Thuế: đối với khoản chi phí bảo hành thì cần xem xét việc doanh nghiệp có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng...