• Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến
  • Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến

  • Các trường hợp người có thẻ BHYT sẽ không được hưởng BHYT dù đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, bao gồm: [caption id="attachment_25074" align="aligncenter" width="512"] 12 trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến[/caption] - Chi phí khám chữa bệnh (thuộc trường hợp được hưởng BHYT) đã được ngân sách...