• Cập nhật các quy định quản lý pháp luật thuế 2017
  • Cập nhật các quy định quản lý pháp luật thuế 2017

  • Pháp luật thuế Việt Nam thay đổi không ngừng, vì vậy để theo kịp nó chắc nhiều kế toán cũng cảm thấy "mệt mỏi' ? Vì vậy, hôm nay Webketoan chia sẻ đến bạn file với chuyên đề quy định pháp luật về thuế do thầy Nguyễn Văn Phụng, Chuyên gia cao cấp,...